Điều khoản

Khi bạn vào website bạn đã mặc định đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định. Cachnuoicho.com sẽ bảo lưu quyền ngăn chặn việc truy cập website đối với những trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng. Trong quá trình vận hành website, chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào.

Trách nhiệm của người sử dụng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi truy cập website hoặc khi tải dữ liệu về máy, tổn hại có thể gặp phải do virus, lỗi chương trình…những điều trên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Bản quyền

Cachnuoicho.com là chủ sở hữu duy nhất website, các hành động chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức  thuộc thẩm quyền cachnuoicho.com . Các chỉnh sửa, thay đổi nội dung bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của chúng tôi là hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp .

Bảo mật thông tin

Các thông tin và ý kiến người sử dụng khi cung cấp thông qua website được bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào, không sử dụng vào mục đích khác khi không được sự cho phép.

Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu của website được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ,  văn bản pháp luật của Việt Nam. Người sử dụng website sẽ không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, xuất bản bất kỳ tài nguyên của website.

(Visited 28 times, 1 visits today)