Bản Quyền

Các bạn vui lòng đọc qua một số thông tin để tránh xảy ra tranh chấp, chúng tôi xin có một vài thông tin liên quan đến bản quyền nội dung của website cachnuoicho.com và vài thông tin khác. Hãy đọc kĩ thông tin bản quyền trong website để tránh tranh chấp về sau.

Quy định chia sẻ bài viết

Cachnuoicho.com đơn vị xuất bản nội dung sẽ giữ bản quyền nội dung tại blog và  chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết. Không sử dụng trái phép sử dụng nội dung vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ nguồn từ cachnuoicho.com

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Mọi thông tin quan trọng trong website như logo, ấn phẩm đều đã được sử dụng độc quyền. Bạn cần tuân thủ các quy tắc bản quyền trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kì cơ quan pháp luật nào. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết dựa vào đôi bên.

(Visited 24 times, 1 visits today)